biodiveristy

Mensen

Bij ELEMIS streven we ernaar om alle mensen in onze gemeenschap te versterken, met de nadruk op gezondheid en welzijn, diversiteit en inclusie. Van werknemers tot boeren, tot onze gekozen goede doelen en lokale gemeenschappen, onze focus ligt op het delen van kennis, het faciliteren van onderwijs en het hand-in-hand samenwerken om een meer invloedrijke relatie met ELEMIS te bevorderen.

Gezondheid, welzijn en kennis over duurzaamheid in onze gemeenschap te bevorderen

Voortdurende opleidingsprogramma's en workshops voor ons personeel/klanten over gezondheid, welzijn en duurzaam leven.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie verbeteren

Een vertrouwd merk creëren dat diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal stelt voor werknemers, leveranciers, klanten en de bredere gemeenschap.

DE&I-training aanbieden voor alle werknemers.

Vrijwilligers- en mentorprogramma's voor werknemers.

Voor werknemers

Zorgen voor eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden.

Leren & Onderwijs

Onze werknemers voortdurend leer- en opleidingsmogelijkheden bieden.

Onze Duurzaamheidspijlers